Ôn thi vào 10

Tuấn Nguyễn

It was very difficult for me to find out the answer to this question.

→I had ....

Anh Thư Bùi
26 tháng 5 lúc 7:34

I had difficulty (in) finding out the answer to this question.

-have difficulty (in) Ving : Khó khăn trong việc làm gì

-Có "in" hay không vẫn được nha.

Bình luận (0)

→I had a very difficult time finding out the answer to this question.

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
xin vĩnh biệt lớp 9
Xem chi tiết
Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Niki Rika
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Bắc
Xem chi tiết
...Mew...
Xem chi tiết
violet
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)