TEST 2

Lê Hà Ny

I. Tìm từ có cách phát âm khác

1) A. amount               B. sound                   C. south            D. countryside

2) A. jeans                   B. peace                   C. wear             D. mean

3) A. must                    B. compulsory           C. instruction               D. unit

4) climate                     B. unique                     C. minority                     C. climb

5) A. climed               B.warned        C. occurred                 D. existed

6) A. tidal                B. sight                      C. mineral                  D. describe

7) A. athough                 B. throw                  C. through                      D. thought

8) A. thunder                B. erupt                   C. trust            D. pull

 

Anh Thư Bùi
19 tháng 3 lúc 23:18

1d

2c

3d

4c

5d

6c

7a

8d

\(#TyHM\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
JulyRin
Xem chi tiết
Dat Luong
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
natalia318
Xem chi tiết
Đạt Lương
Xem chi tiết
Dat Luong
Xem chi tiết
người vô hình
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
To Lien Phuong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)