Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 200
Số lượng câu trả lời 164
Điểm GP 3
Điểm SP 65

Người theo dõi (34)

Đang theo dõi (6)

Dark Wings
Nobi Nobita
Linh Phương
Trương Minh Tú

Dòng thời gian