Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Hữu Phước

I / not like / carrots / and / Hoa / not like / carrots / either.

_Sunn So Sad_
15 tháng 3 lúc 21:21

I don't like carrots and Hoa doesn't like carrots, either

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thúy Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Ngọc Linh
Xem chi tiết
trang rin
Xem chi tiết
Jeon Jungkook Bangtan
Xem chi tiết
Dương Phan
Xem chi tiết
Công chúa vui vẻ
Xem chi tiết
kiwi nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)