Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 1

Phương An Mai

Hợp chất của nguyên tố X có hóa trị III với nguyên tố oxi, trong đó X chiếm 53% về khối lượng.

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:55

CTHH của oxit: X2O3

=> \(\dfrac{48}{2X+48}.100\%=53\%\)

=> \(X=21,3\left(đvC\right)\) (không có nguyên tố nào thỏa mãn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Quốc
Xem chi tiết
misha
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Trọng
Xem chi tiết
Quốc Tiến Trần
Xem chi tiết
Lý hoài thương
Xem chi tiết
Lương Mạnh Cường
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Hoàng
Xem chi tiết
misha
Xem chi tiết
hoc24
Xem chi tiết
Mai Nguyễn Thị Lan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)