Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Takahashi Shino

Hỏi nha nếu làm thực hành thì làm vào giấy A4 hay làm vào giấy kiểm tra hả mấy bạn?

Đậu Thị Khánh Huyền
27 tháng 9 2017 lúc 21:47

tùy bn ak, có khi làm giấy a4 có khi làm giấy kiểm tra

Bình luận (0)
Future In Your Hand ( Ne...
4 tháng 10 2017 lúc 21:23

Bọn mình làm vào A4 nha bạn... Không biết trường khác thì thế nàovui

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
6 tháng 10 2017 lúc 18:50

Còn mk thì khác:

Giấy kiểm tra thì dùng trong làm bài và thực hành.

Giấy A4 thì để vẽ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Mỹ Kỳ
Xem chi tiết
Đổng Vy Vy
Xem chi tiết
34. Anh Thư
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Việt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Gia Huy
Xem chi tiết
7A5 - San Dung Tâm
Xem chi tiết
Tiến Rất Vui
Xem chi tiết
Nguyễn Văn An
Xem chi tiết