Cảm xúc mùa thu

Quoc Tran Anh Le

Hình ảnh và hoạt động gì được nhắc tới ở bốn câu kết?

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:58

- Hình ảnh: tùng cúc, con thuyền, con người

- Hoạt động: con người rộn ràng dao thước may áo rét và giặt quần áo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết