Cảm xúc mùa thu

Quoc Tran Anh Le

Chỉ ra sự nhất quán giữa chủ đề, nhan đề, nội dung và hình ảnh nghệ thuật trong toàn bộ tác phẩm.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:59

- Chủ đề: Thiên nhiên, con người

- Nhan đề: Thu hứng

- Nội dung: cảm xúc của con người trước mùa thu

- Cảm xúc: nỗi cô đơn, nhớ thương quê hương đất nước

- Hình ảnh nghệ thuật: khóm cúc, con thuyền lẻ loi, con người

=> Tất cả đều thống nhất nhằm làm nổi bật tư tưởng chủ đề tác phẩm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết