Bài 55: Sơ đồ điện

Paper43

Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và lắp đặt mạch điện gồm:1 cầu chì,1 ổ cắm,1 công tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn

_Jun(준)_
14 tháng 5 2021 lúc 17:55

A O

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
BlackR
Xem chi tiết
Xuan Doan
Xem chi tiết
sunny
Xem chi tiết
Triều 8/1 Trần Phước Nam
Xem chi tiết
Võ Mai
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết
Thùy Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Kiên Ngô
Xem chi tiết
Mai Phương
Xem chi tiết