Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Quoc Tran Anh Le

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) 6121.99;

b) 922,11 . 59,38;

c) (-551).8314.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:32

a) \(6121.99 \approx 6000.100 = 600\,000\)

b) \(922,11{\rm{ }}.{\rm{ }}59,38 \approx 900.60 = 54\,\,000\)

c) \(\left( { - 551} \right).8314 \approx \left( { - 600} \right).8\,000 =  - 4\,800\,000\)

Chú ý, có nhiều đáp án đúng cho câu hỏi này.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)