Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Quoc Tran Anh Le

Hãy thay ? bằng các chữ số thích hợp.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:11

a)      2,71467 > 2,70932

b)      5,17934 < 5,17946 nên -5,17934 > -5,17946

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)