Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Trần An Di

Hãy cho kết quả đúng cho đoạn chương trình sau

Begin

S:=0

for a:=1 to 3 do

for b:=1 to 5 do If ((a*b) mod 2 =0) then S:=S = a*b

Write("S=",S) ;

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 4 2020 lúc 13:28

12

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Bun Phạm
Xem chi tiết
Hary Jen Li
Xem chi tiết
Bun Phạm
Xem chi tiết
Phạm Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Nhật Khánh
Xem chi tiết
hang viet
Xem chi tiết
Lê Huy
Xem chi tiết
toan Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn thị cẩm tiên
Xem chi tiết