Chương IV - Dao động và sóng điện từ

nguyen ngoc son

hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 4cm trong không khí chúng tương tác với nhau bởi lực 0,9N.cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của mỗi quả cầu bằng -3.10\(^{-7}\)c. tính điện tích ban đầu của quả cầu

Tô Mì
19 tháng 1 lúc 0:13

Ban đầu: \(F=k\cdot\dfrac{\left|q_1q_2\right|}{r^2}\Rightarrow\left|q_1q_2\right|=\dfrac{Fr^2}{k}=\dfrac{0,9\cdot\left(0,04\right)^2}{9\cdot10^9}=1,6\cdot10^{-13}\left(1\right)\)

Điện tích mỗi quả lúc sau: \(q_1'=q_2'=\dfrac{q_1+q_2}{2}=q\)

\(\Rightarrow q_1+q_2=2q=2\cdot\left(-3\cdot10^{-7}\right)=-6\cdot10^{-7}\left(C\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2), suy ra: \(\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}q_1=2\cdot10^{-7}\left(C\right)\\q_2=-8\cdot10^{-7}\left(C\right)\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}q_1=-8\cdot10^{-7}\left(C\right)\\q_2=2\cdot10^{-7}\left(C\right)\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thị Đào Biền
Xem chi tiết
nguyễn thúy
Xem chi tiết
nguyễn mạnh tuấn
Xem chi tiết
Ân Linh Hồ Quân
Xem chi tiết
nguyễn thị kiều loan
Xem chi tiết
Đăng Duy Nguyễn
Xem chi tiết
Doge Gaming
Xem chi tiết
Thành Vũ
Xem chi tiết
trần thị phương thảo
Xem chi tiết