Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Meo Ne

hai máy bơm bơm nước vào một bể không . để nước chảy đầy bể cần bơm 12h. hỏi muốn bơm đầy bể trong 6h thì cần có thêm bao nhiêu máy bơm


Các câu hỏi tương tự
Loan Phương
Xem chi tiết
Thông Nguyễn Đức
Xem chi tiết
duyanh ngô
Xem chi tiết
nayeonlands2209
Xem chi tiết
linhcute
Xem chi tiết
Tùng Maru
Xem chi tiết
Baoan Nguyễn đắc
Xem chi tiết
Tùng Maru
Xem chi tiết
Trần Bích Vân
Xem chi tiết
Tùng Maru
Xem chi tiết