Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Quoc Tran Anh Le

Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,35 m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là \(\frac{2}{{25}}\)m. Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 20:21

Độ dài đoạn ống nước mới là:

\(0,8 + 1,35 - \frac{2}{{25}} =0,8 + 1,35 - \frac{8}{{100}}= 2,15 - 0,08 = 2,07\)(mét)

Vậy độ dài ống nước mới là: 2,07 m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)