Violympic toán 8

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

giúp mik với!!!

Bài tập Tất cả

Bình Dị
18 tháng 2 2017 lúc 21:54

Mình xử lí cho: A B D F C E 25 65 36 Xét tam giác ACE vuông tại E có:\(AE^2=AC^2-EC^2=65^2-25^2=3600\Leftrightarrow AE=60\) Xét tam giác AEF vuông tại F có:\(AF^2=AE^2-EF^2=60^2-36^2=2304\Leftrightarrow AF=48\) \(\Rightarrow P_{ABDF}=4AF=4.48=192\)

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
18 tháng 2 2017 lúc 21:55

Ta có hình vẽ:

A B D F C E 65 cm 25 cm 36 cm

Ta có: tam giác ACE vuông tại E

=> AC2 = AE2 + EC2

=> 652 = AE2 + 252

=> AE2 = 652 - 252

=> AE2 = 3600

=> AE = 60 cm

Ta có: tam giác AFE vuông tại F

=> AE2 = AF2 + EF2

=> 602 = AF2 + 362

=> AF2 = 602 - 362

=> AF2 = 2304

=> AF = 48 cm

Vì hình vuông có 4 cạnh bằng nhau nên

Chu vi hình vuông ABDF là:

48.4 = 192 cm

Vậy chu vi hình vuông ABDF = 192 cm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Lê Hồng Phúc
Xem chi tiết
Nguy?n Qu?c ??c Th?ng
Xem chi tiết
võ bùi vân trang
Xem chi tiết
Trang Meo
Xem chi tiết
Trần Khởi My
Xem chi tiết
Chỉ Là Hs Thui Mà
Xem chi tiết
huong Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Ngô thừa ân
Xem chi tiết