Tam giác đồng dạng

Lannnn chi

loading...  Giúp câu 14 16 đi mai tớ đi hc òi :((

Câu 14:

Vì \(\dfrac{7.8}{2.6}=\dfrac{21.3}{7.1}=\dfrac{24}{8}=3\)

nên hai tam giác này đồng dạng với nhau

Câu 16:

Xét ΔABC và ΔMNP có

\(\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AC}{MP}=\dfrac{BC}{NP}\left(\dfrac{2}{4}=\dfrac{6}{12}=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\right)\)

Do đó: ΔABC~ΔMNP

=>\(\widehat{A}=\widehat{M};\widehat{B}=\widehat{N};\widehat{C}=\widehat{P}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
_LinhFurry_
Xem chi tiết
Tố Uyên Bùi
Xem chi tiết
nguyễn vũ thành công
Xem chi tiết
Vũ Mai Thanh
Xem chi tiết
Lương Hà Anh
Xem chi tiết
Bạch Long
Xem chi tiết
Love Bts
Xem chi tiết
DƯƠNG NGUYỄN TÂN HỒNG
Xem chi tiết
Huyền khánh
Xem chi tiết
Huỳnh Phương Linh
Xem chi tiết