Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Vân anh

Giải thích sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ và biên độ nhiệt năng?

Mk cân câu tl gấp mong mọi người giúp đỡ ạ 😊

Ngố ngây ngô
30 tháng 9 2018 lúc 8:04

- Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm càng giảm (từ 24,50C tại vĩ độ 00 giảm xuống còn -10,40C tại vĩ độ 700).

⟹ Nguyên nhân là càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) càng nhỏ nên lượng nhiệt nhận được càng ít.

- Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng lớn (từ 1,80C tại vĩ độ 00 tăng lên 32,20C tại vĩ độ 700).

⟹ Nguyên nhân càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sáng (ngày và đêm) trong năm càng lớn. Ở vĩ độ cao, mùa hạ góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài (gần tới 6 tháng ở cực); mùa đông góc chiếu sáng nhỏ dần tới 0 độ, thời gian chiếu sáng ít dần (tới 6 tháng đêm ở cực)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Lộc
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Nhã Uyên
Xem chi tiết
Bảo
Xem chi tiết