Ôn thi vào 10

Huyền Khánh

Giải thích giúp em với ạ

The children ran away. They broke the window. (after)

............................................................................................................................

Vũ Ngọc Minh Châu
25 tháng 5 lúc 10:34

The children ran away after they had broken the window

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
25 tháng 5 lúc 10:50

The children ran away after they had broken the window

Giải thích: Trước after sử dụng thì QKĐ, sau after sử dụng thì QKHT

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Watermelon
Xem chi tiết
Như Đinh
Xem chi tiết
Thanh Thảo
Xem chi tiết
Thanh Thảo
Xem chi tiết
Thanh Thảo
Xem chi tiết
Thanh Thảo
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Nhu ngoc
Xem chi tiết
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)