Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Minh Lệ

Gia đình An đang làm gì? Mọi người có cảm xúc như thế nào trong ngày đó?

animepham
26 tháng 5 lúc 7:26

Gia đình An đang làm gì?

=>Gia đình An đang tổ chức sinh nhật cho mẹ An 

 Mọi người có cảm xúc như thế nào trong ngày đó?

=> vui vẻ

 

Bình luận (0)
POP POP
26 tháng 5 lúc 11:59

Gia đình An đang tổ chức sinh nhật cho mẹ An.

Cảm xúc các thành viên trong gia đình: Mẹ hạnh phúc, bố và hai chị em thì vui vẻ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết