Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Minh Lệ

Quan sát các hình dưới đây và nhận xét về sự thay đổi của gia đình bạn An theo thời gian.

Gđ An có thêm em bé -> Cả nhà chuyển từ nông thôn lên thành phố -> Ngày đầu tiên em của An đi học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết