Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà

Minh Lệ

Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau? Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em.

animepham
26 tháng 5 lúc 6:48

Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau? Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em.

=> 

bức tranh số 9 : em sẽ chạy ra và nhắc nhở em nhỏ lần sau không nên cho chó đi bậy  trước cửa nhà dân cũng như ngoài đường  như thế làm vậy sẽ làm mất vệ sinh và xảy ra những trường hợp người dân không may dẫm vào . Yêu cầu em nhỏ đó dọn bãi phân đó 

bức tranh số 10 : em sẽ chạy ra và khuyên ngăn , ngăn cản hành động của hai cô đó vì làm vậy sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng dẫn đến các hệ lụy về sau cho thiên nhiên và các sinh vật sống dưới nước . Vì vạy chúng ta cần bảo vệ môi trường 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết