Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà

Minh Lệ

- Quan sát các hình sau và kể lại câu chuyện của bạn Nam. Nam đã nói với bố mẹ điều gì? Vì sao?

- Gia đình Nam sẽ làm gì để giữ vệ sinh xung quanh nhà?

- Quan sát các hình sau và kể lại câu chuyện của bạn Nam. Nam đã nói với bố mẹ điều gì? Vì sao?

=> Nam đi học thấy có rất nhiều rác ở phía trước một số nhà trong khu phố, trong đó có nhà của mình. Sau đó đi thêm một đoạn, Nam thấy có thông báo được dán lên bảng tin khu phố về việc giữ vệ sinh từng gia đình và cả khu phố của mỗi cá nhân. Nam liền về kể lại cho bố mẹ, cùng bố mẹ tìm cách dọn dẹp vệ sinh nhà mình và cả khu phố, nâng cao ý thức mọi người. 

Bình luận (0)

- Gia đình Nam sẽ làm gì để giữ vệ sinh xung quanh nhà? -> Dọn cỏ, dọn rác quanh nhà và trước nhà, đổ rác đúng nơi quy định, xử lí và khử mùi hôi, phân công dọn dẹp giữa các thành viên trong gia đình,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết