Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Trần Hoàng Huy

Em hãy so sánh sự nóng chảy và sự đông đặc lấy ví dụ

Hoàng Minh Hiếu
22 tháng 4 lúc 6:41

sự nóng chảy là sự chuyển thể từ rắn sang lỏng

vd ăn kem (cay kem tan chảy)

sự đông đặc là sự chuyển thể từ lỏng sang rắn

vd làm đá 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN