Bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

Minh Lệ

Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn An trong tình huống sau. Vì sao?

POP POP
Hôm kia lúc 7:42

Nếu theo hướng tích cực, em đồng ý vì bạn nhỏ cần phải học bài.

Còn theo hướng nghiêm túc, bạn nhỏ cần ở nơi ăn uống tới tận khi mọi người cùng ăn xong và dọn dẹp, đó là yêu cầu cần thiết trong gia đình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết