Luyện tập tổng hợp

Meo Ne

E gần gấp ạ please

Đăng Khoa
4 tháng 11 lúc 20:32

1. Do you watch TV every night?

2. She works in a hospital

3. How many apples are there?

4. There isn't a cheap vegetarian cafe :v

5. There are four people in my family

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 20:34

Why do you do that to me ?. Don't you trust me :((? Why did you post that question again ???

Bình luận (3)
Nhàn Phan
4 tháng 11 lúc 20:48

 1.Do you watch TV every night?

2.She work in a hospital.

3.How many apples are there?

4.There isn't a cheap vegetarian cafe

5.There are four people in my family

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thùy Trân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Trang
Xem chi tiết
Nguyễn An Trang
Xem chi tiết
TRÂN PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG
Xem chi tiết
TRÂN PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Nguyễn Hạnh Trang
Xem chi tiết
Hanh Nguyen
Xem chi tiết
Violet
Xem chi tiết