Bài 25: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ

Nguyễn Quốc Đạt

Dựa vào thông tin mục 1 và hình 25.2, hãy trình bày một số đặc điểm nổi bật về ngành nông nghiệp Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 18:19

Một số đặc điểm nổi bật về ngành nông nghiệp Bắc Trung Bộ:
(*) Ngành trồng trọt:

- Cây lương thực:
+ Lúa là cây trồng chủ đạo, với năng suất cao nhất cả nước.
+ Ngô, khoai, sắn cũng được trồng nhiều.
- Cây công nghiệp: Lạc, đậu tương, mía, bông,...
- Cây ăn quả: cam, bưởi, xoài, dứa,...
Đặc điểm:
- Vùng có nhiều vụ lúa trong năm.
- Áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
- Năng suất cây trồng cao.
(*) Ngành chăn nuôi:

- Gia súc: trâu, bò, lợn,...
- Gia cầm: gà, vịt, ngan,...
Đặc điểm:
- Chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi lợn.
- Áp dụng nhiều mô hình chăn nuôi tiên tiến.
- Chất lượng sản phẩm chăn nuôi ngày càng được nâng cao.

Bình luận (0)