Bài 25: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ

Bastkoo

Dựa vào bảng 25.2, hãy phân tích tình hình phát triển ngành chăn nuôi Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021.

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 18:29

1. Biểu hiện:

- Số lượng:
+ Tăng ở tất cả các loại gia súc, gia cầm.
+ Tỷ lệ tăng cao nhất: Lợn (25,0%), Gia cầm (79,1%).
+ Tỷ lệ tăng thấp nhất: Trâu (11,7%).
- Cơ cấu:
+ Chăn nuôi lợn vẫn là ngành chủ đạo.
+ Tỷ trọng gia cầm tăng, gia súc giảm.
2. Nguyên nhân:

- Nhu cầu thị trường: Nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng, sữa ngày càng tăng.
- Chính sách hỗ trợ: Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi.
- Khoa học kỹ thuật: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nâng cao năng suất.
3. Hạn chế:

- Dịch bệnh: Thường xuyên xảy ra dịch bệnh, ảnh hưởng đến sản xuất.
- Ô nhiễm môi trường: Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.
- Thị trường tiêu thụ: Thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cả biến động mạnh.

Bình luận (0)