CHƯƠNG V: HIĐRO - NƯỚC

Diên Tô

Đốt cháy 3,36 lít hidro trong không khí thu được n(g) nước tính m cần gấp

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 22:32

\(V_{H_2\left(dktc\right)}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\\ PTHH:2H_2+O_2-^{t^o}>2H_2O\)

tỉ lệ          2    :      1       :      2

n(mol)      0,15----------->0,15

\(m_{H_2O}=n\cdot M=0,15\cdot18=2,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
15 tháng 3 lúc 22:31

m của chất gì vậy bạn

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Pandazi Đào
Xem chi tiết
Nguyệt Lam
Xem chi tiết
Thị quyên Lê
Xem chi tiết
Phan Nguyễn Quốc Vượng
Xem chi tiết
Thắng Nguyễn Văn
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
Coffee Gaming
Xem chi tiết
20. Nguyễn Tô Bảo Ngân 8...
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)