Bài 24: Phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng

Bastkoo

Đồng bằng sông Hồng là vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Thế mạnh và hạn chế của vùng như thế nào? Vấn đề phát triển công nghiệp, dịch vụ của vùng ra sao?

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 17:50

Thế mạnh và hạn chế:
(*) Thế mạnh

- Vị trí địa lí:

+ Nằm ở trung tâm cả nước, giao thông thuận lợi.
+ Tiếp giáp với nhiều vùng kinh tế năng động.
+ Có thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn nhất cả nước.
- Dân số:

+ đông dân, trình độ dân trí cao.
+ Nguồn lao động dồi dào, chất lượng.
+ Thị trường tiêu thụ lớn.
- Nền kinh tế:

+ phát triển mạnh mẽ, đa dạng.
+ GDP cao nhất cả nước (chiếm 18% GDP cả nước).
+ Nền công nghiệp phát triển với nhiều ngành công nghiệp quan trọng như: Chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may, hóa chất, cơ khí, điện tử.
+ Nền nông nghiệp phát triển với năng suất cao.
+ Ngành dịch vụ phát triển đa dạng.
- Hạ tầng:

+ Phát triển, hiện đại.
+ Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng,...
(*) Hạn chế:

- Diện tích đất nông nghiệp:

+ Thu hẹp do quá trình đô thị hóa.
+ Áp lực dân số cao.
- Môi trường: ô nhiễm do hoạt động công nghiệp, nông nghiệp.
- Cạnh tranh gay gắt: Do sự gia nhập của các nước trong khu vực và thế giới.
Vấn đề phát triển công nghiệp, dịch vụ của vùng:
(*) Công nghiệp:

- Ưu tiên phát triển:

+ Công nghiệp công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, ít lao động, ít ô nhiễm môi trường.
+ Các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may,...
- Giải pháp:

+ Kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.
+ Nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.
+ Bảo vệ môi trường.
(*) Dịch vụ:

- Ưu tiên phát triển: Du lịch, tài chính - ngân hàng, thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế,...
- Giải pháp:

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ.
+ Phát triển hạ tầng du lịch.
+ Đào tạo nguồn nhân lực.

Bình luận (0)