Truyền thống quê em

Minh Lệ

- Địa phương em có những truyền thống nào?

- Em đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương như thế nào?

- Địa phương em có hội Gióng, lễ hội đền Bà Tấm, lễ hội đền Nguyên phi Ỷ Lan.

- Em đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương bằng cách tham gia có văn hóa, ủng hộ lễ hội, chương trình, tuyên truyền mọi người tham gia một cách văn minh lịch sự.

 

Bình luận (0)
Trà My Ma Thị
12 tháng 3 2023 lúc 21:02

địa phương em có lễ hội lồng tồng ATK định hóa

em góp phần giữ gìn và phát huy truyện thống bằng cách tham gia các hoạt động truyền thống, tự hào về lễ hội truyền thống và khuyến khích mọi người phát huy truyền thống lễ hội.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết