Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Gia Hưng Phan

cứu tui với mọi người ơi .!!!!!!!!!!!!loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 14:24

a: x^4-5x^2+4

=(x^2-1)(x^2-4)

=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)

b: (x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5

=(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8

=(x^2+3x-4)(x^2+3x+2)

=(x+1)(x+2)(x+4)(x-1)

c: =(x^2+2x)^2+4(x^2+2x)+5(x^2+2x)+20

=(x^2+2x+4)(x^2+2x+5)

d: =(x^2-2x)^2-(x^2-2x)-6

=(x^2-2x-3)(x^2-2x+2)

=(x^2-2x+2)(x-3)(x+1)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Quân
Xem chi tiết
Chuyên Vũ
Xem chi tiết
Đỗ Khả Linh
Xem chi tiết
Lê Hoàng Thảo Nguyên
Xem chi tiết
ARMY BTS
Xem chi tiết
Nguyễn thảo Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)