Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Quang Huy

Cùng lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 300m có hai ôtô đi ngược chiều nhau. Xe đi từ A có vận tốc ban đầu là 20m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Còn xe đi từ B có vận tốc bđầu 10m/s và chuyển động chậm dần đều vs gia tốc 2m/s2.Chọn B làm gốc toạ độ chiều dương là chiều hướng từ A đến B gốc thời gian lúc xe thứ nhất đi qua A
a, tinh khoảng cách 2 xe sau 5s
b, sau bao lâu hai xe gặp nhau


Các câu hỏi tương tự
hieu to minh
Xem chi tiết
9/4-19-Lê Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Vũ Phương Linh
Xem chi tiết
Duy Hưng Trịnh
Xem chi tiết
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
Kiều Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nhật Đăng
Xem chi tiết
Keyi Sahyuii
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Chuẩn
Xem chi tiết