Luyện tập tổng hợp

Aoi Sakura

chuyển các câu sau sang chủ động hoặc bị động:

- No one could do anything to put the fire out

-you shouldn't expect your friends to help you

Hoaa
12 tháng 7 2019 lúc 22:16

chuyển các câu sau sang chủ động hoặc bị động:

- No one could do anything to put the fire out

=>NOTHING COULD BE DONE TO PUT THE FIRE OUT

-you shouldn't expect your friends to help you

=>YOUR FRIENDS SHOULDN'T BE EXPECTED TO HELP YOU


Các câu hỏi tương tự
Mo Akino
Xem chi tiết
Công chúa vui vẻ
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Hoàng Như Uyên
Xem chi tiết
Bảo Linh Nguyễn Lưu
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Duy
Xem chi tiết
Trường Nguyễn
Xem chi tiết
Duzaconla
Xem chi tiết