Phần mở đầu

KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ

chữ sô 0 là thành tựu văn hóa của quốc gia nào

Ngô Nhã Kỳ
14 tháng 1 lúc 19:57

số 0 là thành tựu lớn do người Ấn Độ cổ xưa sáng tạo nên.

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 1 lúc 19:59
Các chữ số ta dùng ngày nay, kể cả số 0 là thành tựu lớn do người Ấn Độ cổ xưa sáng tạo nên. 
Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
Tân binh -
14 tháng 1 lúc 20:28

là thành tựu lớn nhất do người Ấn Độ cổ xưa sáng tạo nên

Bình luận (3)

ẤN Độ đã sáng tạo ra nha bn

Bình luận (3)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
20 tháng 1 lúc 10:55

Ấn Độ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN