Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

TAL CHANNEL

cho tớ hỏi là nêu mục đích của các ứng dụng của cây như:ghép mắt, giâm cành,chiết cành,......

Lee Hà
5 tháng 3 lúc 8:44

Để lai tạo, nhân giống vô tính ( có lẽ nhanh hơn gieo hạt), không bị thoái hóa giống (mất các đặc tính tốt)...

Bình luận (0)
Mèo Simmy
5 tháng 3 lúc 9:13

Đây là công nghệ 7 nha bạn 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN