§2. Tập hợp

Thanh Thanh

cho tập hợp A={1,2} và B={1,2,3,4,5}.có tất cả bao nhiêu tập X thoả mãn : X⊂A và X⊂B?

Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 8 2020 lúc 21:08

Do \(A\subset B\) nên nếu \(X\subset A\Rightarrow X\subset B\)

Do đó ta chỉ cần tìm tập còn của tập A

Tập con của A gồm: \(\varnothing;\left\{1\right\};\left\{2\right\};\left\{1;2\right\}\) có 4 tập thỏa mãn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Thanh
Xem chi tiết
KHANG ĐỨC
Xem chi tiết
trần trang
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
Anh Tuân Cao
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
Emily
Xem chi tiết
Nguyễn Sáng
Xem chi tiết