Chương III - Góc với đường tròn

Hiệp Phạm Văn
Cho tam giácABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (o).Các đường cao BE,CF cắt nhau tại H.Chưng minh rằng: a)Tứ giác AEHF và BFEC nội tiếp b)BH.HE=CH.HF c)OA vuông góc EF
Bánh Đậu Xanh
6 tháng 3 lúc 13:04

answer-reply-image answer-reply-image Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (6)

a) Xét tứ giác AEHF có 

\(\widehat{AFH}\) và \(\widehat{AEH}\) là hai góc đối

\(\widehat{AFH}+\widehat{AEH}=180^0\left(90^0+90^0=180^0\right)\)

Do đó: AEHF là tứ giác nội tiếp(Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN