Ôn tập cuối năm phần hình học

Vy Trần

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=3, BC=5. Tia phân giác góc B cắt AC tại D

a) Tính AC, AD

b) Vẽ tia Cx vuông góc tia BD tại E. Tia Ce cắt AB tại F. Chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác EBC và tính tỉ số diện tích


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mỹ
Xem chi tiết
Đoàn Minh Huy
Xem chi tiết
Gallavich
Xem chi tiết
Gallavich
Xem chi tiết
Trần Bảo Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Công
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ
Xem chi tiết
Vô Danh
Xem chi tiết
Linh Chii
Xem chi tiết