Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Taeui

Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 6Ω; R2 = 30Ω; R3 = 15Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 12V

a) Tính điện trở tương đương của mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở 


Các câu hỏi tương tự
Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thư
Xem chi tiết
trương nguyễn lộc
Xem chi tiết
thanh quoc
Xem chi tiết
Le Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Minh Thu
Xem chi tiết
Phú Quí Lê
Xem chi tiết
Phú Quí Lê
Xem chi tiết
Phú Quí Lê
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)