Bài 32: Phản ứng Oxi hóa - khử

Quách Thành Thống

Cho m gam sắt (III) oxit tác dụng với hiđro cho 8,4g sắt.

a) Viết phương trình phản ứng, xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử.

b) Tính số gam sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng.

Ngọc Hân
22 tháng 11 2018 lúc 22:28

a) Fe2O3 + 3H2 \(\underrightarrow{to}\) 2Fe + 3H2O

- Chất oxi hóa: Fe2O3

- Chất khử: H2

- Sự oxi hóa: sự oxi hóa H2 tạo thành H2O

- Sự khử: quá trình tách nguyên tử oxi ra khỏi hợp chất Fe2O3, sự khử Fe2O3 tạo ra Fe

b) \(n_{Fe}=\dfrac{8,4}{56}=0,15\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Fe}=\dfrac{1}{2}\times0,15=0,075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=0,075\times160=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sáng
Xem chi tiết
dieuanh
Xem chi tiết
Mai Thanh Hiền
Xem chi tiết
Huỳnh Lương
Xem chi tiết
Phan Thị Hoa
Xem chi tiết
Cao Thị Thùy Dung
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết