Bài 18. Nhôm

balck rose

Cho hỗn hợp gồm x(mol) Al và 0,2 mol Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch A và khí B. Dẫn CO2 dư vào A thu được kết tủa C. Lọc lấy kết tủa C nung tới khối lượng không đổi thu được 40,8g chất rắn D

a, Xác định các chất A,B,C,D

b, Tìm x


Các câu hỏi tương tự
Vũ Trọng Hậu
Xem chi tiết
Madridista [zombiev4]
Xem chi tiết
Maianh
Xem chi tiết
Hieu Dong
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Linh Nhi
Xem chi tiết
Phạm An Khánh
Xem chi tiết
Lan Trịnh Thị
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết