Bài 12: Hình vuông

Nguyễn Minh Châu

Cho hình vuông ABCD . Trên cạnh BC lấy điểm E , trên tia đối của tia DC lấy điểm F sao cho BE = DF .

a) Chứng minh ΔAEH vuông cân tại A

b) Gọi H là điểm đối xứng của A qua EF . Chứng minh AEHF là hình vuông.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 22:50

a: Sửa đề: ΔAEF vuông cân tại A

Xét ΔADF vuông tại D và ΔABE vuông tại B có

AD=AB

DF=BE

Do đó: ΔADF=ΔABE

=>AF=AE và \(\widehat{DAF}=\widehat{BAE}\)

mà \(\widehat{BAE}+\widehat{DAE}=90^0\)

nên \(\widehat{DAF}+\widehat{DAE}=90^0\)

=>\(\widehat{FAE}=90^0\)

Xét ΔAEF có \(\widehat{FAE}=90^0\) và AE=AF

nên ΔAEF vuông cân tại A

b: Gọi giao điểm của AH với EF là M

H đối xứng A qua EF

=>EF là đường trung trực của HA

=>EH=EA và FH=FA

mà AH=AE

nên EH=EA=FH=FA

Xét tứ giác AEHF có

AE=HE=HF=FA

nên AEHF là hình thoi

Hình thoi AEHF có \(\widehat{FAE}=90^0\)

nên AEHF là hình vuông

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Khương
Xem chi tiết
Trần Lê Gia Bảo
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Hưng
Xem chi tiết
Phàn Tử Hắc
Xem chi tiết
[MINT HANOUE]
Xem chi tiết
Tulen sama
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)