Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Quangquang

Cho hình thoi ABCD có góc B bằng 60o qua D vẽ 1 đường thẳng nằm ngoài hình thoi cắt đường thẳng AD và BC tại E và F. Gọi K là giao điểm của AFvà CE. Chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác KDF


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN