Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 131
Điểm GP 3
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Lovely Angle
phan thi sao mai

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian