Bài 3: Hình thang cân

Thành

Cho hình thang ABCD có CD=BC+AD, CMR Hình thang ABCD là hình thang cân


Các câu hỏi tương tự
Nhi Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà Linh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Hiếu
Xem chi tiết
ngọc hân
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)