Chương II : Góc

Mị ỤvỤ

Cho góc xOy bằng 75°, góc xOz bằng 1/3 góc xOy. Tính góc xOz và góc yOz.

ミ★ήɠọς τɾίếτ★彡
30 tháng 3 2021 lúc 5:08

vì \(\widehat{xoz}=\dfrac{1}{3}\widehat{xoy}\) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Oy và Ox,ta có:

\(\widehat{xoz}=\widehat{xoy}.\dfrac{1}{3}=75^o.\dfrac{1}{3}=25^o\)

\(\widehat{xoy}=\widehat{xoz}+\widehat{yoz}\)

\(\widehat{yoz}=\widehat{xoy}-\widehat{xoz}=75^o-25^o=50^o\)

vậy\(\widehat{xoz}=25^o\)

      \(\widehat{yoz}=50^o\)

Bình luận (0)

Góc xOz=xOy.1/3

              = 75 độ .1/3

              =25 độ

Vì + Oz, Oy cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox

     + xOz < xOy (25 độ < 75 độ)

=>Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy

Vì Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy

=>xOz+zOy=xOy

    25 độ+zOy=75 độ

               zOy=75 độ-25 độ

               zOy=50 độ

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phong Ngô Quốc
Xem chi tiết
Phạm Linh
Xem chi tiết
phương linh
Xem chi tiết
Vũ Mạnh Tuân
Xem chi tiết
Linh Lý
Xem chi tiết
Phạm Mai Trang
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Linh Vũ
Xem chi tiết