Bài 11: Hình thoi

Phan hoang quang

Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC), M là trung điểm của BC. Gọi D là điểm đối xứng của A qua M. C) vẽ K đối xứng với A qua E. Chứng minh: K và D đối xứng qua B.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:11

ĐIểm E ở đâu vậy bạn?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
24 - Trần Phi Long
Xem chi tiết
Nguyệt Thanh Vân
Xem chi tiết
6.5-22 Kiều Quốc Phong
Xem chi tiết
Bảo ly
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
hà nguyễn phương linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Phong
Xem chi tiết
Hạ Hạ
Xem chi tiết
Không ten
Xem chi tiết