Em ôn lại những gì đã học

Minh Lệ

Cho các số:

a) Tìm số bé nhất

b) Tìm số lớn nhất

c) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 22:18

a, số bé nhất là 34

b, số lớn nhất là 68

c, thứ tự từ lớn đến bé là : 68;55;49;34

Bình luận (0)
TN NM BloveJ
26 tháng 3 lúc 22:18

a) số 34 bé nhất 

b) số 68 lớn nhất

c) 34 49 55 68

Bình luận (0)
『Lê』 Gia Bảo
26 tháng 3 lúc 22:31

a, 34

b, 68

c, 68;55;49;34

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ