Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Minh Châu

cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả vàng được F1 100 quả đỏ 100 quả vàng. biết quả đỏ trội so với quả vàng. hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho trường hợp trên

 

ひまわり
20 tháng 9 lúc 23:00

- Quy ước: \(A\) đỏ; \(a\) vàng.

- Ta thấy ở $F1$ có: $100$ quả đỏ : $100$ quả vàng \(\rightarrow\) Tỉ lệ \(1:1\) 

\(\Rightarrow\) $P$ 1 bên dị hợp và 1 bên đồng hợp lặn.

\(P:\) \(Aa\)   \(\times\)   \(aa\)

\(Gp:\) \(A;a\)      \(a\)

\(F1:Aa;aa\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Truc TruongThiThuy
Xem chi tiết
43Thảo Uyên 911
Xem chi tiết
nguyễn đô thành sơn
Xem chi tiết
Uyên Đàm Thảo
Xem chi tiết
????
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
Hoàng Minh
Xem chi tiết
Phương Mai Trần
Xem chi tiết
Bakugou Katsuki
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)